Välkommen

 


  

    

AKTUELLT

        

  

Information om skolskjutsar hittas här

Länk till vad som serveras under skollunchen hittas här

  

OBS! Kronoby gymnasium är en doftfri skola

Vi vill att alla ska kunna komma till skolan utan att bli sjuka, därför använder vi

INTE starka dofter (t.ex. parfym, rakvatten eller spraydeodorant, vanlig roll on är ok).

Om du använder kläder som du haft på dig med parfym, tvätta dem före skolstart.

     

  

Arbetsdagar läsåret 17-18

Kalender för läsåret 17-18

Kursutbud för läsåret 17-18

   

Period 2: